Mitä on hevosen operantti kouluttaminen?

Kun puhun hevosten operantista kouluttamisesta, tarkoitan sillä yleensä laajasti oppimista koskevan tutkitun tiedon soveltamista hevosen kouluttamiseen. Joku toinen saattaa päätyä toisenlaiseen, mahdollisesti suppeampaan operantin kouluttamisen määritelmään. Toisaalta puhun hevosen tehokkaasta oppimisesta ja tehokkaasta kouluttamisesta. Käytännössä se tarkoittaa operanttiin ehdollistamiseen perustuvaa kouluttamista.

Käyttäytyminen on aina motivoitua eli tavoitteellista toimintaa. Motiivilla tarkoitetaan syytä toimia. Oppimisteoria selittää muita kuin synnynnäisiä motiiveja. Hevosen kouluttaminen on yksinkertaisesti hevosen motivoimista toimimaan kouluttajan haluamalla tavalla! Motivointi voidaan toteuttaa eri tavoin, ja tapojen tehokkuudessa on eroja. Lisäksi ne vaikuttavat eri tavoin hevosen hyvinvointiin. Aiheesta löydät tarkempaa tietoa näiltä kotisivuiltani.

Oppimisen lainalaisuudet ovat aina läsnä kun hevosen kanssa työskennellään, riippumatta siitä ymmärtääkö tai haluaako ihminen näin olevan. Siksi niihin kannattaa perehtyä. Kuten mikä tahansa eläin, oppii hevonen ympäristöstään jatkuvasti, vaikka ihminen ei paikalla olisikaan. Hevonen oppii siis 24/7, eikä hevosen oppimista voi kytkeä päälle vain niin halutessaan, vaikka se elämää helpottaisikin. Nuo oppimisen perusmekanismit ovat jokaisella hevosella samat riippumatta hevosen sukupuolesta, rodusta, iästä tai vaikkapa käyttötarkoituksesta. Myös operantin koulutustavan perusperiaatteet ovat samat eläinlajista riippumatta. Operantin kouluttamisen periaatteiden lisäksi eläimen lajityypillisen käyttäytymisen tunteminen on tietenkin tärkeää, jotta koulutus on tehokasta ja jotta eläimen hyvinvointi voidaan varmistaa. Hevosen lajityypillisestä käyttäytymisestäkin on saatavilla tutkittua tietoa, johon on hyvä perehtyä mutun ja uskomusten sijaan.

Kuva: Minna Tallberg

Hevosen oppimisen lainalaisuudet ovat samat riippumatta siitä, mitä koulukuntaa hevosta kouluttava ihminen ajattelee edustavansa, tai mitä metodia hän väittää käyttävänsä. Hevosten kouluttaminen operantilla ehdollistamisella ei ole "metodi", jonka voi valita vaihtoehtoisten metodien joukosta. Hevosen kouluttaminen operantilla ehdollistamisella tarkoittaa, että opiskelet tutkittua tietoa (hevosen) oppimisen lainalaisuuksista ja sovellat sitä järjestelmällisesti toiminnassasi.

Operantin kouluttamisen perusasiat ovat yksinkertaisia, mutta yksinkertaisuus ei välttämättä tee niistä helppoja. Tieto on kuitenkin huojentavaa: opit ymmärtämään miksi hevonen joissakin tilanteissa toimii tietyllä tavalla, ja miten voit muuttaa hevosen käytöstä haluamaasi suuntaan. Tieto tekee kouluttamisestasi tehokkaampaa. Tuskakin saattaa kyllä lisääntyä, voi esimerkiksi olla hyvin vaikeaa löytää pätevää valmentajaa tai ratsastuksenopettajaa, joka tuntisi hevosen oppimisen lainalaisuudet edes auttavasti. Tilanne on kuitenkin korjaantumassa kohisten!

Onko operantti kouluttaminen synonyymi naksutinkoulutukselle? Itse en pidä termistä "naksutinkoulutus", sillä se viittaa operantin kouluttamisen kapeaan osa-alueeseen. Moni sanoo harrastavansa naksutinkoulutusta, mutta on perehtynyt operanttiin kouluttamiseen tai oppimispsykologiaan vain pinnallisesti. Välineenä naksutin ei ole välttämätön, enkä itse sitä yleensä käytä, vaan suosin toisenlaista ehdollista vahvistetta. Karsastan myös suosittua termiä "positiivinen kouluttaminen". Mitähän se tarkoittaa? Positiiviseen rankaisuun perustuvaa koulutustako ehkä?

On hyvä ymmärtää, että myös ihminen muokkaa käyttäytymistään palautteen avulla (operantti oppiminen): ihminenkin toistaa palkitsevaksi kokemaansa käytöstä ja pyrkii välttämään toimintaa, jonka seuraukset ovat epämieluisia. Ihmisellekin muodostuu klassisia ehdollistumia (ei -tahdonalainen oppiminen), esimerkiksi tietty tuoksu tuo mieleeni lapsuuteni mummolan ja saa aikaan hyvänolon tunteen. Onneksi ihmisen kouluttamisen ei kuitenkaan tarvitse (eikä usein myöskään kannata) rajoittua mekaaniseen käytöksen muokkaamiseen, kiitos kognitiivisten kykyjemme. Ihmisellä on mahdollisuus siirtää tietoa toiselle ihmiselle niin suullisesti, kirjallisesti kuin esimerkinkin avulla. Ihminen pystyy oppimaan myös päättelemällä. Eläintä kouluttaessamme taas keskitymme tarkkailemaan sen käytöstä, ja annamme eläimelle palautteen sen mukaan, haluammeko käytöstä lisää vai vähemmän. Hevosen käyttäytyminen on muovailuvahaa jota muokkaamme vahvisteiden ja sammuttamisen avulla. Ehdollisen vahvisteen avulla luomme ikään kuin yhteisen kielen, jolla selvennämme hevoselle, miten sen kannattaa toimia. Kirjoituksistani löydät tietoa siitä, miten hevosen ja ihmisen oppiminen ja motivaatio eroavat toisistaan - vai eroavatko?

Eläinten operantin kouluttamisen ydinasiat pähkinänkuoressa löydät täältä. Näiden asioiden osaaminen tai ymmärtäminen ei vielä tee kenestäkään operantin kouluttamisen taitajaa edes teoriassa, mutta lista selventänee käsitteitä uusille tulokkaille ja toimii tarkistuslistana asiasta jotain jo tietäville. Syvällisempää tietoa operantista kouluttamisesta  on saatavilla suomeksi esimerkiksi Tuire Kaimion kirjoista, joita lämpimästi suosittelen. Lisää oppimisesta ja kouluttamisesta voit lukea täältä kotisivuiltani sivulta Kirjoitelmia ja ajatelmia, ja tiedonlähteitä löydät listattuna myös täältä. Osaavaksi kouluttajaksi ei tietenkään tulla opiskelemalla vain teoriaa, vaan kouluttamalla käytännössä – ja paljon. Tämä on itsestäänselvyys.